هاست لینوکس ارزان

پلن اول

500 مگابایت حجم
50 گیگ ترافیک مامانه
SSL رایگان
1 Addon Domains

پلن دوم

1000 مگابایت حجم
100 گیگ ترافیک مامانه
SSL رایگان
2 Addon Domains

پلن سوم

3000 مگابایت حجم
300 گیگ ترافیک مامانه
SSL رایگان
3 Addon Domains

پلن چهارم

5000 مگابایت حجم
500 گیگ ترافیک مامانه
SSL رایگان
3 Addon Domains